Onderzoek: ''Bildts is een mengtaal, geen dialect''

18 nov 2016 - 10:25

Het Bildts is een mengtaal die niet als een Nederlands en niet als een Fries dialect kan worden aangemerkt. Dat schrijven de onderzoekers Paulus van Sluis van de universiteit van Wales en Eric Hoekstra en Hans Van de Velde van de Fryske Akademy, in een wetenschappelijk artikel over de status en geschiedenis van de Bildtse taal. In het artikel tonen de onderzoekers aan dat het Bildts gevormd is uit voornamelijk Zuid-Hollandse woorden. Later kwamen er Friese leenwoorden bij.

Friese inslag

De grammatica van het Bildts heeft een sterke Friese inslag gekregen, doordat de inwoners meestal tweetalig waren en doordat er veel Friese import bij Het Bildt kwam te wonen. De gemeente Het Bildt heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het Bildts als regionale taal te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, waar het Fries ook onder valt.

Trefwoorden: 
taal wetenschap Bildts
(Advertentie)
(Advertentie)