Weer strijd over plaatsnamen in De Fryske Marren

15 nov 2016 - 11:34
Foto: OPB, Marten Deinum

De Topografyske Wurkgroep Fryslân is boos op de gemeente De Fryske Marren, nu die heeft aangegeven om op de komborden de Nederlandse naam boven de Friese naam te zetten. Volgens de werkgroep gaat het college voorbij aan de afspraken die eerder zijn gemaakt in de bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid. De werkgroep heeft er begrip voor dat de gemeente te maken heeft met uiteenlopende situaties aangaande de talen op de komborden.

De werkgroep verwijst naar de eerdere gemeente Gaasterlân-Sleat. Die had de Friestalige naam boven de Nederlandse staan. Dat zou een prachtig compromis zijn, schrijft de werkgroep.

''Als je niet het Fries maar het Nederlands bovenaan zet, verlaag je daarmee het niveau van het Fries voor een groot deel van de gemeente.'' Het valt de werkgroep tegen dat de fractie van de FNP niet goed is voor hun handtekening onder de bestuurlijke overeenkomst over het taalbeleid.

(Advertentie)
(Advertentie)