D66 wil plan voor beter lezen, schrijven en rekenen

14 nov 2016 - 18:24
Foto: ANP

De Statenfractie van D66 wil dat de provincie meer doet aan het probleem dat veel Friezen niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Die groep valt in sociaal en economisch opzicht buiten de boot.

D66 komt daarom tijdens de volgende bijeenkomst van Provinciale Staten met een voorstel om een 'aanvalsplan' op te zetten. De partij wil daarmee bereiken dat partijen zoals de provincie, gemeenten en betrokken instanties betere afspraken maken en elkaar versterken.

Dit kan Fryslân niet gebruiken

In Fryslân is het probleem van laaggeletterdheid groter dan in andere delen van het land. Statenlid Marieke Vellinga: "Dit is een probleem wat Friesland zich niet kan veroorloven. Niet alleen vallen deze mensen in sociaal opzicht buiten de boot ook in economisch opzicht trekken zij aan het kortste eind”

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat Fryslân op de derde plaats staat van de lijst provincies met de hoogste laaggeletterdheid. In eerdere onderzoeken zijn grote groepen niet meegerekend. Bijvoorbeeld de 65-plussers. Deze mensen worden vaak niet meegerekend omdat se niet meer tot de beroepsbevolking horen. D66 vindt dat deze groep juist wel meegerekend moet worden omdat lezen, schrijven en werken met de computer voor je hele leven geldt. 

In zogenoemde “Digi-Taalhuizen” kunnen mensen les en begeleiding krijgen. Om mensen met een taalachterstand op te sporen is goede samenwerking tussen verschillende organisaties nodig, zo vindt D66. 

(Advertentie)
(Advertentie)