Duurzame oplossing bedacht voor te hoge fosfaatproduktie

11 nov 2016 - 21:45

Agrarische Natuurvereniging Noordelijke Friese Wouden heeft een duurzame oplossing bedacht voor de te hoge productie van fosfaat door de melkveesector. Ze stellen voor om een grondgebonden beleid in te stellen, waarbij er gemiddeld twee koeien per bunder in de wei mogen staan. Vogens de NFW kan Nederland alleen zo omgaan met het fosfaatoverschot.

Er wordt op dit moment te veel fosfaat geproduceerd, omdat het aantal koeien fors is toegenomen na het afschaffen van het melkquotum. De Europese Commissie dreigt nu met boetes.

Het plan van staatssecretaris Van Dam voor een fosfaatrechtenstelsel is door Europa afgekeurd. Daardoor dreigt een financiële strop voor Nederlandse melkveehouders.

"Ik denk dat het verreweg het eerlijkst is dat we nu gaan naar een systeem waar het aantal hectare bepaald hoeveel koeien je mag hebben. Daarmee zorgen we er ook voor dat het nooit weer boven het plafond uit zal komen. En daarmee zorgen we voor een gezonde toekomst voor de melkveehouderij", zo zegt Attje Meekma, voorzitter van de Noordelijke Friese Wouden.

(Advertentie)
(Advertentie)