Provincie en Vitens zoeken nog een nieuwe waterwinlocatie

09 nov 2016 - 11:29

Er is nog geen nieuwe waterwinlocatie in Fryslân gevonden die kan dienen als alternatief voor de grote waterwinning in het Drents Friese Wold aan de westkant van Appelscha. Vitens en de provincie hebben afgesproken dat de winning van drinkwater daar met de helft wordt verminderd, om verdroging van de natuur tegen te gaan.

Dat betekent dat er op een andere plek in Fryslân meer dan 3 miljard liter drinkwater per jaar opgepompt moet worden. In grote delen van Fryslân, vooral aan de kust, kan geen drinkwater worden gewonnen, omdat het water daar te zout is.

Toch denkt gedeputeerde Poepjes dat er voldoende alternatieve waterwinlocaties te vinden zijn. Ze zegt dat het afbouwen van de waterwinning in Appelscha pas begint als de alternatieve locatie helemaal klaar is. Ze denkt dat dit nog wel 2 tot 3 jaar kan duren.

Blij

Staatsbosbeheer is blij dat er nu met spoed aan het probleem wordt gewerkt. ''Een mooi natuurbericht'', zegt boswachter Corné Joziasse. Volgens hem blijkt uit metingen al jaren dat het peil van het grondwater zakt. Met name de petgaten in het Nationale Park hebben last van het lage waterpeil en staan vaak droog. Dat heeft ook weer gevolgen voor de planten en beesten die in de buurt van zo'n petgat leven. ''Dit gebied heeft baat bij een hoge waterstand'', zegt Joziasse. Daarnaast is een hoger waterpeil goed voor het gebied bij Oude Willem. Dat wordt door Staatsbosbeheer omgevormd van agrarisch naar natuurgebied. 

(Advertentie)
(Advertentie)