Akkoord bereikt over zelfstandige positie Omrop Fryslân

01 nov 2016 - 22:21

Rijk en Provincie Fryslân zullen dit jaar toch nog een bestuursakkoord sluiten over de positie van Omrop Fryslân. Daarin wordt geregeld dat Omrop Fryslân zelfstandig blijft, dat er geld blijft voor schooltelevisie en documentaires en dat er een financiële bijdrage komt van de Provincie Fryslân van 6 ton per jaar.

Het doorgaan van het bestuursakkoord was langere tijd onzeker, omdat staatssecretaris Sander Dekker van media dat koppelde aan zijn plan om de regionale omroepen te laten fuseren.

Handtekening Dekker

Dat plan mislukte afgelopen zomer en daarmee kwam ook het bestuursakkoord in gevaar. Maar na diverse overleggen tussen rijk, provincie en Omrop Fryslân komt het bestuursakkoord over de positie van de omroep er nu toch. Staatssecretaris Sander Dekker wordt begin december in Leeuwarden verwacht om zijn handtekening onder de afspraak te zetten.

Samenwerking

Het mislukken van de fusie tussen de regionale omroepen betekent niet dat Omrop Fryslân niet zal samenwerken met andere omroepen. Omrop Fryslân onderzoekt momenteel de mogelijkheden om samen te werken met RTV Drenthe en RTV Oost in Overijssel. Het gaat beslist niet om een fusie, maar om praktische samenwerking van onderop, zegt directeur Jan Koster van Omrop Fryslân. Hij denkt aan samenwerking op bijvoorbeeld het gebied van techniek, commercie en personeelszaken. Koster sluit niet uit dat na verloop van tijd ook RTV Noord aan de gesprekken zal meedoen.

Anderhalf miljoen bezuinigen

Omrop Fryslân moet volgend jaar wel anderhalf miljoen euro bezuinigen. De omroep kan die bezuinigingen realiseren zonder gedwongen ontslagen bij de medewerkers in vaste dienst. Voor de freelancers ligt dat anders. Sommigen van hen verliezen hun werk of een deel daarvan.

(Advertentie)
(Advertentie)