Provincie stelt 660.000 euro beschikbaar voor festivals

01 nov 2016 - 20:42

Festivals in Fryslân kunnen in november provinciale subsidie aanvragen voor de jaren 2017 en 2018. De provincie stelt voor elk jaar 330.000 euro beschikbaar. Een onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van Siart Smit van Lân fan Taal zal alle aanvragen beoordelen op basis van criteria zoals kwaliteit en maatschappelijke waarde.

Gedeputeerde Staten willen nog voor de kerstvakantie een besluit nemen over welke festivals provinciale subsidie krijgen. Dan weten de festivals nog voor het begin van het nieuwe jaar waar ze aan toe zijn.

Twee jaar

De festivalregeling staat open van 7 tot en met 23 november 2016. Dat lijkt kort dag, maar dat is tot stand gekomen in overleg met de festivals zelf. Verscheidene festivals zijn zodoende al met de aanvraag bezig, zei gedeputeerde Sietske Poepjes dinsdag bij de presentatie van de nieuwe regeling. De regeling geld in eerste instantie voor twee jaar, omdat Provinciale Staten al hebben aangegeven nog te willen praten over de verdeling van het cultuurgeld voor de langere termijn. Het is de bedoeling om voor de jaren 2019 en 2020 opnieuw met zo'n regeling te komen.

Drie categorieën

Voor de spreiding van de festivals over Fryslân en de diversiteit worden de aanvragen ingedeeld in drie categorieën. Voor podiumkunsten in de gemeente Leeuwarden is 260.000 beschikbaar voor twee jaar, voor podiumkunsten in de rest van Fryslân 300.000 euro en voor festivals op het gebied van media, beeldende kunst en letteren is 100.000 euro beschikbaar.

Geen open procedure

Dat er een onafhankelijke commissie de aanvragen zal beoordelen, is op verzoek van Provinciale Staten. Voor het samenstellen van die commissie is er geen open procedure geweest. De provincie heeft er voor gekozen om zelf deskundigen te vragen, die in november en december tijd hebben om op korte termijn een gedegen advies over alle aanvragen uit te brengen. Naast Siart Smit bestaat de commissie uit Jelle Roeper, Nynke Kortekaas, Marcel Haug en Tia van der Velde.

(Advertentie)
(Advertentie)