Grond gekocht voor betere verkaveling

28 okt 2016 - 21:38
Gaswinning - Foto: ANP

De bestuurscommissie Franeker-Harlingen heeft de grondpot voor verkaveling aangevuld tot 250 hectare. Twee ondernemers uit Zweins (30 hectare) en Pietersbierum (41 hectare) tekenden een akte waarmee ze afstand deden van hun bedrijf.

De bestuurscommissie koopt de grond in opdracht van de provincie. De grond is nodig om de komende jaren tot een goede ruilverkaveling met boeren te komen in het bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen. Daar zakt de bodem door gas- en zoutwinning en door het uitruilen van grond kan de provincie maatregelen nemen.

(Advertentie)
(Advertentie)