Vraag naar melkvee neemt toe door uitstel fosfaatrechten

21 okt 2016 - 22:15

De vraag naar melkvee is de afgelopen weken toegenomen. Volgens Wiebren van Stralen van de LTO is het uitstellen van de fosfaatrechten tot 1 januari 2018 hier de oorzaak van. Sommige melkveehouders die plaats hebben en voldoende geld, kopen nu koeien. Nu de melkprijs weer stijgt, is dit lucratief voor boeren.

Omdat het aanbod van melkvee in Nederland niet hoog is, halen de melkveehouders koeien uit het buitenland, met name Duitsland en Denemarken. Daar zijn meer melkveehouders die stoppen met hun bedrijf en van de koeien af moeten.

De situatie met het uitstellen van de fosfaatrechten zorgt voor verwarring bij de melkveehouders. De LTO krijgt dan ook veel vragen over hoe boeren hier het slimst mee om kunnen gaan. "Onduidelijkheid is troef", zegt Van Stralen. "Boeren weren niet waar ze aan toe zijn. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden gegeven door staatssecretaris Van Dam.

(Advertentie)
(Advertentie)