"Open sportvereniging is oplossing voor toekomst sportclub"

20 okt 2016 - 12:18

Friese sportverenigingen vinden het steeds moeilijker om aan nieuwe leden te komen. Één op de drie verenigingen ziet dit zelfs als een bedreiging voor de toekomst. Het gaat dan met name om de kleinere verenigingen. Dat blijkt uit de eerste sportverenigingsmonitor, uitgevoerd door het Fries Sociaal Planburo, het Mullier Instituut en Sport Fryslân.

Een open vereniging wordt gezien als een mogelijke oplossing. Het idee is om meer doelgroepen in huis te halen, zodat de vereniging meer midden in de gemeenschap staat.

Open vereniging

Lammert Bosma van Sport Fryslân vindt dat verenigingen er goed aan doen om een open club te worden, want verder achteruit gaan is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. "Wij denken dat een sportvereniging er goed aan doet zich open te stellen voor andere doelgroepen. Dat je bijvoorbeeld meer de wijk ingaat. Stel dat een wandelgroep in de wijk al actief is, dan kun je hen uitnodigingen om gebruik te maken van de sportkantinte van de vereniging."

Toekomst

Volgens het onderzoek heeft 64 procent van de clubs voldoende organisatiekracht. De gemiddelde leeftijd van een bestuurslid is 48 jaar en 40 procent van die bestuursleden is vrouwelijk. Met de resultaten van dit onderzoek verwacht Sport Fryslân de clubs in de toekomst beter te kunnen steunen. Dat doen ze in samenwerking met de gemeenten, buurtsportcoaches en sportbonden.

Open club bij ONT Opeinde

Een van de verenigingen waar het, tegen de verwachtingen in, heel goed gaat, is voetbalvereniging ONT in Opeinde. Zij werken vanuit de gedachte van de 'open club'. Dat betekent dat ze een maatschappelijke rol willen spelen, en de accomodatie ook open stellen voor anderen. "Sportferienings lykas ringroepen dy't gjin eigen akkomodaasje hawwe, meie ús kantine fergees brûke foar fergaderingen," legt voorzitter Jeen Visser uit. "De bûtenskoalse opfang hat plak yn ús akkomodaasje, de skoallen brûke ús fjilden, en op sneins wurdt der net spile, mar binne de hekken iepen en komme hjir altyd bern te boartsjen."

Bovendien heeft de kantine een fairtrade-certificaat en is ONT bezig de accomodatie volledig energie-neutraal te maken. "Omdat wy ditsoart dingen belangryk fine komme der no ek mear frijwilligers by de klup, om't se har hjir thúsfiele. Wy groeie gigantysk, we hawwe no 530 leden en mear as 240 frijwilligers."  Visser denkt dat de Open Club daarom ook voor clubs die het moeilijk hebben, een uitkomst zal zijn.

Meer over de Open Club donderdag in Fryslân Hjoed.

(Advertentie)
(Advertentie)