Provincie wil met opbrengst windpark dorpen duurzaam maken

17 okt 2016 - 19:57
Foto: Omrop Fryslân

De Provincie Friesland neemt aandelen in Windpark Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben daarvoor een intentieverklaring opgesteld met de initiatiefnemers van het park. Met de aandelen kan de provincie delen in de winst als het windpark stroom produceert.

De 89 windturbines in het IJsselmeer bij Makkum leveren naar verwachting 316 megawatt aan vermogen. De eerste stroom zal in 2020 worden opgewekt. De provincie wil met de deelname in Windpark Fryslân duurzame dorpen in Friesland creëren.

Van het rendement wil het provinciebestuur duurzame maatregelen treffen en initiatieven steunen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid bij het IJsselmeer.

(Advertentie)
(Advertentie)