Slachtoffer: ''Hy brûkte deselde taal as myn freondinne''

13 okt 2016 - 12:13

Nietsvermoedend zat Ria Harder uit Lemmer achter haar computer, toen ze op Facebook een berichtje kreeg van haar vriendin Henny. ''Oft ik har helpe koe, want har bankpas wie blokkearre en se woe wat dingen oermeitsje. Se hie 272 euro nedich. Henny stiet ek altyd foar my klear, dus dat ha ik dien. Ik tocht dat ik it nei myn freondinne oermakke. Ik seach der gjin kwea yn.''

Cybercriminaliteit

Toch liep het heel anders. Ria werd het slachtoffer van en cybercrimineel uit Leeuwarden, die in juli van dit jaar door de politie werd opgepakt. ''Jûns krige ik in berjochtsje fan myn man. Oft ik op Facebook sjen woe. Der stie in warskôging: traapje hjir net yn, dit account is in oplichter. Mar doe wie it by my al bard. Ik hie it jild al oermakke.''

''Hy brûkte deselde taal''

De oplichter ging heel secuur te werk en verdiepte zich in het profiel van het Facebook-account. Ria had dan ook niet door dat het haar vriendin niet was. ''Hy brûkte deselde taal as myn freondinne Henny'', sa seit se. ''Ik hie ek net it fermoeden dat se it net wie. It is hiel konfrontearjend, dat minsken sa tûk wêze kinne om misbrûk fan minsken te meitsjen.''

Trefwoorden: 
cybercriminaliteit computer
(Advertentie)
(Advertentie)