Onderzoek naar subsidies kinderopvang Tytsjerksteradiel

13 okt 2016 - 11:33

De VVD-fractie in Tytsjerksteradiel wil een onderzoek naar de mogelijk onevenredig hoge subsidie voor kinderopvangorganisatie Kinderwoud uit Heerenveen. Dit gebeurt naar aanleiding van zware kritiek van Sjaak Hoekstra, een betrokken ouder uit Burgum.

De gemeente zou in de visie van Hoekstra bijna 7 ton teveel betaald hebben aan deze grote opvangorganisatie. Kleinere opvangorganisaties zouden buiten allerlei overleggen gehouden zijn en konden niet inbreken in de convenanten die werden gesloten tussen gemeente, het onderwijs en Kinderwoud.

Gelijk behandelen

Volgens de VVD moeten alle kinderopvangorganisaties gelijk worden behandeld en heeft het college om opheldering gevraagd. Als er fouten worden gemaakt in de subsidieverstrekking, dan moet daar zo snel mogelijk verandering in komen, vindt de VVD.

(Advertentie)
(Advertentie)