Politici hebben zorgen over financiën gemeente Leeuwarden

12 okt 2016 - 19:32

Verscheidene politieke partijen in de gemeenteraad van Leeuwarden beginnen zich zorgen te maken over e financiële situatie van de gemeente. In de begroting voor 2017 staat dat de gemeente de komende jaren nog zo'n 25 miljoen euro uit de eigen reserve moet inleggen om de kosten voor het 'sociale domein' te betalen. Hierdoor blijft er bijna geen geld over voor nieuwe investeringen of voor het opvangen van andere tegenvallers. Serge Hollander van de VVD vindt dat de gemeente zo wel heel kwetsbaar wordt.

Tekorten terugdringen

Het college van b. en w. wil de komende jaren de tekorten op het sociale domein stapsgewijs terugdringen tot nul. Gijs Jacobse van de VVD moet nog zien of dat ook echt lukt. Ook de VVD heeft er twijfels over. Jacobse is daarom van mening dat college en gemeenteraad het komende jaar het beste maar heel zuinig kan zijn en maar beter geen geld kan uitgeven aan 'aardigheden'. Eind volgend jaar zijn er in Leeuwarden en Leeuwarderadeel herindelingsverkiezingen.

Bloeden voor Rijksbezuinigingen

Volgens Frits Rijpma van de ChristenUnie moet de gemeente Leeuwarden bloeden voor de Rijksbezuinigingen op zorg. Het gemeentebestuur kan er niet veel aan doen. Rijpma vindt dat het gemeentebestuur probeert om verstandig om te gaan met de nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg. "Ik tink ek dat de gemeente dat better kin as it Ryk, mar ik fyn it wol ûnrjochtfeardich dat der safolle eigen jild by moat."

(Advertentie)
(Advertentie)