Waar zijn kunstgrasvelden in Fryslân?

12 okt 2016 - 14:57
Keunstgers - Foto: Henk Bootsma

Overal in Fryslân liggen kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Daarover is na de uitzending van Zembla van vorige week veel onrust ontstaan. De zwarte korrels zouden kankerverwekkende stoffen bevatten.

In de uitzending zeggen wetenschappers dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in het zogenaamde rubbergranulaat in het lichaam van sporters kunnen komen. Hoeveel van zulke velden zijn in Fryslân aangelegd en waar zijn ze te vinden?

Onrust

Ouders vragen zich af of hun kinderen nog wel veilig kunnen voetballen, voetbalverenigingen worstelen ermee welke maatregelen ze moeten nemen en politieke partijen stellen er vragen over.

Onderzoek

Het RIVM gaat met voetbalbond KNVB onderzoek doen. Van 50 tot 100 velden worden monsters genomen. De resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht. Voorlopig is het advies van het volksgzondheidsinstituut om kinderen niet te laten spelen met de korrels op kunstgrasvelden. Ook wordt aangeraden om na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken.

Maatregelen

Voetbalclubs nemen nu al maatregelen, ze gebruiken de kunstgrasvelden voorlopig niet of laten jonge spelers niet meer op kunstgras spelen. De Leeuwarder voetbalclubs hebben woensdagavond spoedoverleg met de gemeente over de kwestie.

Een overzicht

Bijna alle Friese gemeenten hebben kunstgrasvelden met rubberkorrels. In vijf gemeenten zijn niet zulke voetbalvelden: Kollumerland, Schiermonnikoog, Vlieland en de beide Stellingwerven.

De gemeenten op een (alfabetisch) rijtje:

Achtkarspelen: 3 velden (Buitenpost, Surhuisterveen, Harkema)
Ameland: 1 veld (Buren, Geel Wit wacht met instrooien op nader onderzoek)
Het Bildt: 2 velden (Sint-Annaparochie, Minnertsga)
Dantumadiel: 3 velden (Damwâld, De Westereen)
Dongeradeel: 2 velden (Oosternijkerk, Dokkum)
Ferwerderadiel: 3 velden (Hallum, Blije, Burdaard)
Franekeradeel: 2 velden (Franeker, Sexbierum)
De Fryske Marren: 2 velden (Joure, Ouldehaske)
Harlingen: 4 velden
Heerenveen: 4 velden (Heerenveen, Nieuwehorne, Tjalleberd)
Kollumerland: 0
Leeuwarden: 14 velden
Ljouwerteradiel: 2 velden (Stiens, Jelsum/Koarnjum)
Littenseradiel: 1 veld (Easterein)
Menameradiel: 3 velden (Berltsum, Dronryp/Menaam, Deinum)
Ooststellingwerf: 0
Opsterland: 4 velden (Beetsterzwaag, Bakkeveen, Lippenhuizen, Gorredijk)
Schiermonnikoog: 0
Smallingerland: 6,5 velden: (Drachten, Opeinde, Rottevalle)
Súdwest-Fryslân: 12 velden (Sneek, Arum, Witmarsum, Makkum, Workum, IJlst, Bolsward)
Terschelling: 1 veld (Midsland)
Tytsjerksterdiel: 3 velden (Hurdegaryp, Burgum, Oentsjerk)
Vlieland: 0
Weststellingwerf: 0

Korfbal

Sommige andere sporten hebben ook kunstgrasvelden, maar hockeyvelden zijn met zand of semi-zand/semi-water opgevuld en bijna alle korfbalvelden zijn met zand ingestrooid. Op sommige plekken hebben korfbalclubs wel rubber-ingestrooide velden. Dat is in Buitenpost, Leeuwarden, Deinum, Opeinde (Sm.), Sneek en Harkema.

Trefwoorden: 
kunstgrasvelden korrels
(Advertentie)
(Advertentie)