Leeuwarden is klaar voor 2017, maar heeft zorgen om zorg

10 okt 2016 - 18:15

De gemeente Leeuwarden is financieel goed voorbereid op het jaar 2017, maar heeft grote zorgen over zorg- en hulpverleningsmaatregelen, zoals de wmo. Dat blijkt uit de begroting voor 2017 die maandagmiddag gepresenteerd werd door de wethouders Feitsma van financiën en Koster van jeugdzorg.

Tot het jaar 2021 moet de gemeente bij elkaar 25 miljoen uit de eigen reserves bijleggen in het sociaal domein. In 2021 hoopt de gemeente genoeg te hebben met de middelen van het rijk voor zaken als jeugdzorg, wmo en huishoudelijke hulp.

Risico's opvangen met geld uit reserves

Zoals het nu lijkt, kan de gemeente alle risico's voor 2017 goed opvangen met de algemene reserve. Die wordt op dit moment op 14,4 miljoen euro geschat. Dat is 5,4 miljoen hoger dan eigenlijk noodzakelijk is. 

Tekort in jeugzorg verwacht

Toch is de verwachting dat er het komende jaar tekorten zullen ontstaan in de (jeugd)zorg. Dat zal met name het geval zijn als het beleid voor het sociale domein niet veranderd. Mochten de veranderingen inderdaad niet doorgaan, dan zegt de gemeente dat ze aanvullende maatregelen moeten nemen. Zo moeten mensen die gebruik maken van wmo-vervoer voor elke rit 1 euro betalen. 

Culturele Hoofdstad

Het komende jaar wil de gemeente Leeuwarden inzetten op het klaarmaken van de stad voor Culturele Hoofdstad 2018, en het verbindenvan onderwijs en de arbeidsmarkt. In 2017 wil de gemeente bijvoorbeeld inzetten op het Wetsus-talentprogramma, praktijkroutes in mbo- en hbo-opleidingen en willen ze werk-leer-constructies opzetten met het midden- en kleinbedrijf. 

36 miljoen investeren

Om de stad goed klaar te krijgen voor Culturele Hoofdstad 2018 investeert Leeuwarden in 2017 meer dan 36 miljoen euro in infrastructuele en andere maatregelen. Bijvoorbeeld het Europaplein, het Stationsgebied en de omgeving van de Blokhuispoort worden aangepakt.  

Trefwoorden: 
Ljouwert begrutting
(Advertentie)
(Advertentie)