De Centrale As: van plan tot weg

07 okt 2016 - 16:01
De oanlis fan de Sintrale As by Dokkum-Noard

Jarenlang is erover gesproken, en jarenlang is er ook aan gewerkt: de Centrale As. Vrijdag is de weg officieel geopend. Omrop Fryslân dook het archief in en kijkt terug op de afgelopen jaren. Wat is er zoal geschreven over de belangrijke weg door Noordoost-Fryslân...  

▶ Augustus 2005
Presentatie voorkeurstracé De Centrale As.

'De Centrale As' moet veel eerder klaar zijn dat in 2015. Deze oproep doet burgemeester Arie Aalberts van de gemeente Dantumadiel. 'De Centrale As' is een nieuw aan te leggen provinciale weg van Dokkum naar Drachten. De weg moet zorgen voor een betere ontsluiting van het Noordoosten van Fryslân. Op dit moment worden er zeven mogelijke tracés van de nieuwe weg door de provincie bestudeerd.
-
De nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, de zogeheten centrale as, zal zoveel mogelijk om de dorpen heen lopen. Vanmorgen hebben provincie en betrokken gemeenten het traject bekendgemaakt. De weg zal vanaf 2007 worden aangelegd en kost 184 miljoen euro. Tussen Dokkum en Burgum gaat het om een tweebaansweg met mogelijk een inhaalverbod. Van Burgum naar de Wâldwei bij Nijega is het een vierbaansweg. Op het traject komen tunnels, een viaduct en een aquaduct. Het is het grootste infrastrukturele project ooit in de provincie Fryslân. het doel van de weg is een betere bereikbaarheid en economische ontsluiting van Noordoost-Fryslân.

▶ 2006-2008
Gemeenten beginnen met het opstellen van bestemmingsplannen.

▶ Maart 2006
300 inspraakreacties vanuit de omgeving op het voorkeurstracé.

Het drukke verkeersplein bij Quatrebras krijgt geen rotonde, maar een ongelijkvloerse kruising. Dat heeft Gedeputeerde Staten besloten nadat er nog 300 inspraakreacties op de Centrale zijn binnengekomen. In totaal zijn er 16 wijzigingen toegepast in de ontwikkeling van de ontsluitingsdijk voor Noordoost-Fryslân tussen Dokkum en Nijegea. Gedeputeerde Baas vindt dat de situatie bij Quatrebras een knelpunt is dat maar beter direct goed kan worden aangepakt. De Centrale As zal voor een deel onder de grond worden aangelegd, de weg van Hurdegaryp naar Noardburgum erboven. De kosten van de totale Centrale As worden door de 16 wijzigingen flink hoger, van 184 miljoen euro naar 200 miljoen euro. De provincie moet nog onderzoeken of er op andere aspecten van het project kan worden bezuinigd.

▶ Mei 2006
Definitief tracé De Centrale As bekend.

▶ Maart 2007
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

De aanleg van een nieuwe autoweg van Dokkum naar de Wâldwei - de zogeheten Centrale As - is gisteravond een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeenteraden van zowel Tytsjerksteradiel als Dongeradeel zijn akkoord gegaan met een financiële bijdrage van elk 12 miljoen euro. Eerder deze week stemde ook Dantumadiel al voor. Daarmee zijn alle gemeenten nu in meerderheid voor de nieuwe autoweg. Een ludieke actie van raadsleden in Tytsjerksteradiel veranderde daar niets aan.

▶ 2008-2009
Voorbereidingsprocedure Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Projektorganisatie zet infotrailer in om omwonenden te informeren.

 

▶ Juni 2010
Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Centrale As is vastgesteld door Provinciale Staten.

September 2010
Tien organisaties en privépersonen tekenen beroep aan tegen het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State.

Met onder andere dit protestlied reizen diverse natuurbeschermingsorganisaties met een bus door Garyp en Burgum. De actievoerders proberen met folders inwoners te overtuigen vooral protest aan te tekenen tegen de aanleg van de nieuwe vierbaans snelweg tussen Dokkum en Nijega. Dwarsdoor een nationaal landschap. Topmodel Doutzen Kroes is boegbeeld van de actie. De provincie heeft de laatste maanden al flink geïnvesteerd in aankoop van grond voor de Centrale As en sloop van een tiental woningen. In 2013 moeten de eerste auto's over de ruim 250 miljoen kostende weg rijden.

▶ Januari 2011
76 organisaties hebben een zienswijze ingediend bij de Raad van State om het beroep van tegenstanders van tafel te krijgen. Zij zijn voorstanders van de Centrale As.

Bijna 50 ondernemersclubs, instellingen en dorpsbelangen zijn bereid om met de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Dongeradeel te strijden voor de komst van een vierbaansweg van Nijega naar Dokkum, de zogeheten Centrale As. Een maand geleden werd de aanleg van de nieuwe weg geschorst door de Raad van State. Alle feiten moeten nog eens goed worden onderzocht voordat een uitspraak wordt gedaan. Als de zaak weer verder wordt behandeld, mag de wethouder van Dongeradeel voortaan ook spreken namens al die bedrijven en dorpsbelangen.

Meer dan 70 organisaties hebben een zienswijze ondertekend voor de Centrale As. Vijf ondernemersverenigingen in Noordoost-Fryslân hebben het initiatief genomen voor de zienswijze. Zij vinden dat de vierbaansweg van Dokkum naar Nijega er beslist moet komen, want het is goed voor onder andere de werkgelegenheid en de leefbaarheid. De zienswijze zal binnenkort worden aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten.

▶ November 2011
De Centrale As komt er, dat heeft de Raad van State besloten.

De aanleg van de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega - de Centrale As - kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State in Den Haag uitgesproken. De hoogste rechter gaat niet mee in de bezwaren van It Fryske Gea en een aantal bewoners van het gebied. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk. De Raad van State vindt dat provinciale staten voldoende heeft aangetoond dat de Centrale As noodzakelijk is, voor de bereikbaarheid en de veiligheid van Noordoost-Fryslân. De keuze voor een vierbaansweg is niet onredelijk, vindt de rechter. Ook de bezwaren van It Fryske Gea en de inwoners over aantasting van het landschap en verstoring van vleermuizen zijn niet terecht.

▶ September 2012
Aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd begint met de aanleg van de rondweg Garyp.

 

▶ November 2012
Aannemer Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten BV start met de aanleg van het noordelijke deel van de Centrale As.

 

▶ Mei 2013
De kans is aanwezig dat de geplande datum van 2015 niet wordt gehaald, en dat pas in 2016 de eerste auto's over de Centrale As rijden. De reden hiervoor is dat de onteigeningsprocedures langer lopen.

▶ November 2013
Aannemerscombinatie Nije Daam (Mobilis/van Gelder/J.J. de Vries) begint met werk aan het aquaduct en de brug bij Burgum.

▶ Februari 2014
Heijmans start met de uitvoering van het noordelijk deel. Max Bögl doet op hetzelfde moment werk aan de spooronderdoorgang bij Feanwâlden.

 

▶ Oktober 2014
De spooronderdoorgang bij Feanwâlden wordt ingeschoven.

De grote betonnen tunnelbak onder het spoor bij Feanwâlden ligt op zijn plaats. Er is vannacht hard gewerkt om de bak op zijn plaats te krijgen. Het werk liep een paar uren vertraging op, nadat de bak vast kwam te zitten in het zand. Met extra materieel is de bak losgehaald en op zijn plaats gelegd. De onderdoorgang bij het spoor komt op de plek waar de Centrale As onder het spoor Leeuwarden-Groningen doorgaat. Volgens het projectbureau De Centrale As zal de vertraging geen gevolgen hebben voor de verdere planning. Verwacht wordt dat het treinverkeer maandag weer gewoon over het spoor tussen Feanwâlden en De Westereen kan rijden. Tot die tijd worden er bussen ingezet.

▶ Januari 2015
De rondweg Garyp is open voor het verkeer.

▶ September 2015
Noordelijk deel van de Centrale As is open voor het verkeer.

▶ Oktober 2015
De spoortrog bij Hurdegaryp wordt ingeschoven.

▶ Maart 2016
Brugdek bij Burgum wordt er ingezet.

Millimeter voor millimeter werd vanmorgen de nieuwe fietsbrug over het Prinses Margrietkanaal bij Burgum op zijn plaats getakeld. Een operatie met de nodige risico's want het gevaarte was maar liefst 202 ton zwaar. En vanmiddag volgt nog de brug voor het autoverkeer en die is nog net wat zwaarder. Naar aanleiding van het incident vorig jaar in Alphen aan den Rijn waarbij twee kranen met een brug omvielen, zijn er extra berekeningen gemaakt zodat de operatie veilig zou verlopen. Het verkeer over de oude brug werd volledig stilgelegd voordat het takelen zou beginnen.

Oktober 2016
De Centrale As is open voor het verkeer.

Trefwoorden: 
Centrale As geschiedenis
(Advertentie)
(Advertentie)