Kamp stelt 150 miljoen beschikbaar voor monomestvergisters

04 okt 2016 - 11:27

Minister Henk Kamp van economische zaken stelt het komende jaar 150 miljoen beschikbaar voor zo'n monomestvergisters. Hij maakte dit dinsdagmorgen bekend bij het in gebruik nemen van zo'n vergister bij melkveehouderij Sassinga van de familie Heeg in Hinnaard.

Met zo'n vergister kan mest worden omgezet in schone energie, zoals biogas, elektriciteit of warmte. Een vergister levert genoeg energie voor zo'n 40 huishoudingen.

Kamp ziet de vergisters als een middel om de klimaatdoelstellingen in Nederland te halen, onder andere door minder CO2 uit te stoten. Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft al aangegeven de groene stroom van hun melkveehouders af te nemen.

Blij met steun

Boer Pieter Heeg is erg blij met het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. "Zo'n monomestvergister is voor een boer niet rendabel zonder steun van een tweede partij." Door de steun van het Rijk en FrieslandCampina heeft Heeg minder kosten aan het installeren en het onderhoud van de monomestvergister.

"En ook de inwoners van Hinnaard zullen profiteren van de elektriciteit die deze vergister produceert", aldus Heeg.

Drie modellen

De minister en FrieslandCampina hopen dat ze in 2017 200 boeren hebben gevonden die een monomestvergister willen hebben. Met zoveel monomestvergisters denken ze dat de CO2 uitstoot in 2020 met 14% is vermindert. Boeren die zo'n vergister willen hebben, kunnen zich melden bij FrieslandCampina.

Er zijn drie modellen, een voor boeren met minder dan 200 koeien, een voor boeren met zo'n 200 koeien en en voor boeren met meer dan 300.

(Advertentie)
(Advertentie)