Zorgen over overheveling huishoudelijke hulp

02 okt 2016 - 17:11
Stofsûge

De PvdA in Leeuwarden maakt zich zorgen over de overheveling van de huishoudelijke hulp van de WMO naar het zorgkantoor. Vanaf 1 januari volgend jaar valt de huishoudelijke hulp voor mensen die langdurig zorg nodig hebben niet meer onder de Wet Maatschappijke Ondersteuning (WMO), maar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat geeft veel administratieve rompslomp, zo meldt de PvdA.

De planning tot en met de overheveling is volgens de partij erg krap: tussen 17 en 28 oktober moeten alle gemeenten hun gegevens bij het Rijk aangeleverd hebben.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil dat gemeenten extra ambtenaren inzetten om de veranderingen op tijd door te kunnen voeren. Als gemeenten de gegevens onvolledig of te laat doorgegeven hebben, komt de rekening voor de huishoudelijke hulp bij de gemeente te liggen. En dat kan weer tot gevolg hebben dat mensen tussen wal en schip vallen, en dat ze dan geen hulp meer krijgen.

De PvdA in Leeuwarden wil nu van burgemeester en wethouders weten wat de gemeente gaat doen om te voorkomen dat dergelijke problemen zich ook in Leeuwarden gaan voordoen. "Dit soort wijzigingen geven (opnieuw) onduidelijkheid en onzekerheid en staan continue zorg wellicht in de weg. Daarom moet Leeuwarden dit met andere partijen zorgvuldig en tijdig oppakken."

(Advertentie)
(Advertentie)