Stellingwervers spreken in Brussel over het Nedersaksisch

28 sep 2016 - 20:38

Vertegenwoordigers van het Nedersaksisch zijn woensdag voor een internationale conferentie in het Europees Parlement in Brussel. De conferentie wordt gehouden in het kader van de Dag van het Nedersaksisch. Sprekers en experts uit verschillende Nedersaksische dialecten komen aan het woord over de toekomst van de streektaal, waaronder vertegenwoordigers van het Stellingwerfs.

Met speciale streektaalbus naar Brussel

Er reed een speciale streektaalbus langs verschillende haltes in Noord- en Oost-Nederland naar Brussel. In die bus zaten ook dr. Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid van Stenden Hogeschool en Henk Bloemhoff, taalkundige en streektaalfunctionaris van het Stellingwerfs.

Impuls

"Het Nedersaksisch heeft een flinke impuls nodig. Een duw in de rug", zegt Henk Bloemhoff. Hier in Friesland hebben we het dan over het Stellingwerfs, maar andere Nedersaksische streektalen zijn bijvoorbeeld het Drents, het Twents, het Gronings, het Achterhoeks, het Sallands en het Veluws. Er zijn steeds minder mensen die die talen spreken.

Convenant

Op het congres wordt gesproken over een nieuw convenant voor het Nedersaksisch. Hans Gerritsen, voorzitter van de streektaalorganisatie voor het Nedersaksisch (SONT) is met het Rijk, de provincies en gemeenten in gesprek over zo'n convenant. Hierin moet nadere erkenning door het Rijk en een meerjarig programma voor het Nedersaksisch worden opgenomen.

Initiatief van Annie Schreijer-Pierik

De Dag van het Nedersaksisch wordt georganiseerd door Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik uit Twente en Jens Gieseke uit Emsland.

(Advertentie)
(Advertentie)