Huisvesting van statushouders in Fryslân verloopt moeizaam

28 sep 2016 - 11:54

Friese gemeenten en woningbouwcorporaties hebben moeite met het huisvesten van statushouders. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân. Cijfers van het COA laten zien dat steeds meer gemeenten niet op schema zijn met de taakstelling.

Elke gemeente is verplicht om voor een bepaald aantal statushouders een woning te zorgen. Zo moeten Friese gemeenten dit jaar 1.652 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Tot september zijn ze nog maar op de helft. De druk op de Friese woningbouwcorporaties is flink toegenomen.

Grote verschillen

Er zijn grote verschillen in Fryslân. Bij Thús Wonen, actief in Noordoost-Fryslân, gaat het goed. Dat komt omdat er veel leegstand is in het gebied door de krimp. In Harlingen gaat het niet zo makkelijk. "We moeten meer statushouders van een woning voorzien. Dit zijn vooral éénpersoonshuishoudens, dus zijn er meer woningen nodig dan als het gezinnen zouden zijn", zo vertelt Petra van der Wier van De Bouwvereniging. "Daarnaast hebben we dit jaar een herstructurering, ook deze mensen hebben voorrang.'' Ze denken er over om bijvoorbeeld drie verschillende mensen in een huis te plaatsen.

Langere wachtlijsten

De meeste woningbouwverenigingen merken dat de druk is toegenomen. De wachtlijsten zijn overal langer geworden. Gemeenten maken afspraken met de woningbouwcorporaties over hoeveel woningen ze aan statushouders leveren. Dat is tussen de 10 en 20 procent van de woningen die vrijkomen.

De Fryske Marren

In de gemeente De Fryske Marren is het probleem het grootst. Dat komt omdat het percentage sociale huurwoningen in deze gemeente gemiddeld veel lager is dan in andere gemeenten. De gemeente moet dit jaar 185 statushouders huisvesten. De woningbouwcorporaties geven een op de vijf van de vrijgekomen woningen aan een statushouder. Maar dan is de gemeente er lang nog niet. Ze moeten dan nog steeds aan 89 statushouders een woning leveren.

Nieuwbouw

De gemeente heeft daarom plannen om op verschillende plekken nieuw te bouwen, zoals in Langweer, Sint Nicolaasga en Lemmer. Woensdagavond wordt hier in de gemeenteraad over gesproken. En er zijn meer plekken in de provincie  waar nieuwbou wordt gepleegd om aan de grotere vraag te kunnen voldoen. Zoals aan de Stationsweg in Drachten. Daar komen 24 tijdelijke appartementen. Aan de Sickengastraat in Wolvega worden 15 eenpersoonswoningen gebouwd. WoonFriesland is van plan om de komende tien jaar 500 extra huurwoningen te bouwen. Waar precies, is nog onbekend. Alle nieuwe woningen zijn bedoeld voor iedereen die een woning zoekt, dus niet alleen statushouders.

Samenwerking gemeenten

Verschillende woningbouwcorporaties, zoals Lyaemer Wonen en Elkien, zouden graag betere samenwerking tussen de Friese gemeenten willen. "Sa kin der útwikseling plakfine sadat fraach en oanbod better op elkoar ôfstimd wurdt", vertelt Nikkie Smit van Elkien. De gemeente De Fryske Marren gaat zelfs nog een stapje verder. Ze vragen buurgemeenten om een deel van de taakstelling op zich te nemen. De gemeenten Smallingerland, Heerenveen en Leeuwarden laten weten dat daar over valt te praten. Súdwest Fryslân zegt eerst aan hun eigen taakstelling te willen werken.

Bijbouwen riskant

Tjeerd van der Zwan is voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten en deelnemer aan een provinciale regiegroep over vluchtelingen. In oktober is er overleg en dan wordt de stand van zaken besproken. "We kunnen kijken of uitwisseling van huisvesting en -zo nodig- het overnemen van de opvang van andere gemeenten nodig is.'' Hij heeft de indruk dat de meeste Friese gemeenten de taakstelling wel halen. "In De Fryske Marren en Súdwest Fryslân ligt dit wat moeilijker.''

Ook verwacht Van der Zwan dat de taakstelling in 2017 lager is, omdat er minder vluchtelingen naar ons land komen. "Het is riskant om nu bij te bouwen, terwijl de stroom straks wellicht minder wordt. We willen graag van het kabinet weten waar we aan toe zijn." Het Rijk maakt in de loop van de herfst bekend hoeveel statushouders gemeenten in 2017 moeten opvangen.

Verslaggeefster Wendy Kennedy deed het onderzoek. In Fryslân Hjoed vertelt ze er woensdagavond meer over. Dan is ook een reportage te zien die ze maakte over een statushouder die in het azc van Sint-Annaparochie woont en op een woning in Leeuwarden wacht.

Trefwoorden: 
statushouders huisvesting
(Advertentie)
(Advertentie)