Checklist: dit zijn de eisen voor de nieuwe commissaris

23 sep 2016 - 11:41
De Fryske steaten

Integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Als je je herkent in deze vijf kenmerken, dan voldoe je aan de belangrijkste eisen van de provincie voor de nieuwe commissaris van de Koning, Want Fryslân zoekt een kandidaat om John Jorritsma op te volgen. 

Daarom vroeg de provincie eerder ook aan burgers om te vertellen waar een goede commissaris moet voldoen. Ook Omrop Fryslân vroeg Friezen wat zij belangrijk vinden aan de nieuwe CdK. Maar komt dit ook wat overeen?

Met beide voeten op de grond

Hard werken, correct zijn, zich goed laten zien. En goed weter wat er speelt en leeft onder de mensen. Niet erboven staan, maar met beide voeten op de grond en midden in de samenleving. Dat zijn zaken en eigenschappen die inwoners van Fryslân desgevraagd noemden. 

En de meeste daarvan komen in een of andere vorm wel terug in de profielschets. Zo staat er dat de nieuwe commissaris "fokus, enerzjy en omtinken" moet hebben. Ook zoekt Fryslân "immen dy't harkjen as earste natuer hat."

"De kommissaris fan de Kening hat in sterk ûntwikkele ynderlik kompas. Dat makket de kommissaris puer en autentyk", staat er verder. "It is immen dy't skerp sicht hat op wat der yn de omjouwing bart en by steat is om dêr yntiids en adekwaat op te reagearjen, ofwol om oaren yn dy posysje te bringen. De kommissaris hat in enerzjike en entûsjaste persoanlikheid en strielet dy yn alles út."

Trots op Fryslân

Uiteraard verwacht de provincie verder dat de nieuwe commissaris een grote liefde voor Fryslân heeft. "De kommissaris is grutsk op Fryslân, is de Fryske taal eigen of makket him dy taal eigen en is by steat om mei ynmoed de Fryske taal en kultuer fan herten út te dragen binnen en bûten Fryslân. De kommissaris stiet as ambassadeur foar de Fryske ambysjes en kin dy oerbringe yn Fryslân, Nederlân, Europa en sels dêrbûten."

Verderop in de profielschets wordt ook gesproken over vernieuwing. De nieuwe commissaris van de Koning moet naast het zijn van een goede bestuurder en verbinder ook op zoek naar nieuwe kansen voor Fryslân.

Provinciale Staten

Komende woensdag mag Provinciale Staten zich nog uitspreken over de profielschets. Op de eerdergenoemde enquête kwamen meer dan 500 reacties binnen. Daarnaast heeft een commissie met verschillende belangenorganisaties en bestuurders gesproken. Ook hun opmerkingen zijn meegenomen in het profiel van de nieuwe CdK. 

Als de schets komende woensdag wordt goedgekeurd, is de planning dat de nieuwe commissaris van de Koning begin komend jaar wordt geïnstalleerd.

(Advertentie)
(Advertentie)