Provincie Fryslân investeert 438 miljoen euro in 2017

23 sep 2016 - 11:18

De provincie Fryslân wil volgend jaar 438 miljoen euro investeren en daarvan gaat 212 miljoen euro naar infrastructuur. Dat staat in de begroting voor 2017, die vrijdagochtend bij een persconferentie op het provinciehuis in Leeuwarden werd gepresenteerd door gedeputeerde Sander de Rouwe.

Nuon-gelden

De verwachting is dat er aan het eind van de collegeperiode van Gedeputeerde Staten in 2019 nog 200 miljoen euro aan Nuon-gelden over is. Er was 1,2 miljard euro aan Nuon-geld, door de verkoop van de aandelen in dat bedrijf. Dat betekent dat er een miljard is geïnvesteerd in meerdere projecten, maar ook aan het vlugger afschrijven van zaken.

Het vorige college met PvdA, CDA en FNP en het huidige college van CDA, FNP, VVD en SP hebben ruim 500 miljoen euro uitgegeven (of zullen dat nog doen) aan investeringen.

De andere 500 miljoen is gebruikt voor het vlugger afschrijven van investeringen, zodat de provincie daar in de toekomst minder lasten aan heeft. Er blijft dus 200 miljoen over, die gebruikt kan worden als risicobuffer of stresstest.

Infrastructuur

Het grootste deel van de begroting word geïnvesteerd in infrastructuur; 212 miljoen euro. Concreet gaat het om de rotonde bij Joure, de N31 bij Harlingen en ook geld dat de provincie klaar heeft liggen voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk.

Andere posten waar geld heen moeten zijn het milieu, watertechnologie, circulaire economie en cultuur. Het totaal van 438 miljoen euro dat in 2017 geïnvesteerd zal worden, is meer dan andere jaren.

Den Haag, Europa

Tegenover de investeringen staan de inkomsten die de provincie wil binnenhalen. Voor een groot deel zijn dit inkomsten via het provinciefonds, de opbrengsten aan opcenten en het rendement op het vermogen. Maar leunen op het Nuon-geld wil De Rouwe niet. Hij mikt op het binnenhalen van landelijke en Europese subsidies, veel meer dan het voorgaande college.

(Advertentie)
(Advertentie)