Krimp slaat de komende acht jaar toe in Fryslân

21 sep 2016 - 12:16

Het tal basisschoolkinderen in Fryslân daalt de komende jaren hard. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Enige uitzondering is Leeuwarden. In deze gemeente neemt het tal kinderen tussen de 4 en 12 jaar met 5% toe.

Krimp

Aan de andere kant is de daling tussen 2015 en 2023 het grootst in gemeenten in Noordwest en Zuidoost-Fryslân. De krimp slaat het hardste toe in Menameradiel en Het Bildt: beide gemeenten zouden in 2023 31% minder basisschoolkinderen tellen.

Daarachter volgen Schiermonnikoog (-30%), Leeuwarderadeel (-27%), Littenseradiel (-26%) en Opsterland en Ooststellingwerf (beiden -22%).

Voor de andere gemeenten geldt dat het aantal kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar ook flink terugloopt. De cijfers op een rijtje:

 • Ferwerderadiel: -18%
 • Súdwest-Fryslân: -18%
 • Achtkarspelen: -17%
 • Tytsjerksteradiel: -17%
 • Kollumerland: -16%
 • Franekeradeel: -16%
 • Dongeradeel: -16%
 • Dantumadiel: -15%
 • Ameland: -14%
 • Vlieland: -13%
 • De Fryske Marren: -13%
 • Harlingen: -10%
 • Heerenveen: -8%
 • Weststellingwerf: -8%
 • Smallingerland: -8%
 • Terschelling: -6%

Het gaat om cijfers tussen 2015 en 2023. Minder basisschoolleerlingen betekent uiteraard ook dat het voortbestaan van basisscholen in gevaar komt. Bij te weinig leerlingen, de grens ligt momenteel op 23 kinderen, moet een school dicht. Om die reden zijn er de afgelopen jaren al tientallen scholen dichtgegaan of gefuseerd.

Het wordt beter

Toch is er verbetering in het vooruitzicht. Het CBS voorspelt in de prognose voor 2023-2030 dat de krimp flink afneemt. Ook neemt het aantal kinderen in veel gemeenten juist weer toe. De cijfers:

 • Vlieland: +28%
 • Terschelling: +22%
 • Schiermonnikoog: +17%
 • Leeuwarden: +12%
 • Leeuwarderadeel: +7%
 • Harlingen: +7%
 • Ameland: +7%
 • Heerenveen: +5%
 • Weststellingwerf: +5%
 • Opsterland: +5%
 • Tytsjerksteradiel: +5%
 • Súdwest-Fryslân: +4%
 • Franekeradeel: +3%
 • Smallingerland: +3%
 • Dongeradeel: +2%
 • Het Bildt: +1%
 • Kollumerland: +1%
 • Littenseradiel: +1%
 • Achtkarspelen: 0%
 • Ooststellingwerf: -1%
 • De Fryske Marren: -2%
 • Dantumadiel: -7%
 • Ferwerderadiel: -8%
 • Menameradiel: -10%

Hoe komt het CBS tot deze voorspelling?

Het CBS gebruikt voor het maken van een prognose verschillende ontwikkelingen. Dit heeft te maken met het aantal geboortes, immigratie en emigratie en verhuizingen. Maar ook zaken zoals woningbouw - waar zullen in de toekomst meer mensen wonen? - en regionale verschillen worden meegenomen in de voorspelling. 

Daarnaast benadrukt het CBS dat er altijd een marge in de cijfers zit. Het is en blijft een prognose. 

(Advertentie)
(Advertentie)