Universiteit doet onderzoek naar hogere waterstand

23 aug 2016 - 21:07
Foto: Remco de Vries

De Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt de komende jaren de effecten van hogere waterstanden in het Friese veenweidegebied. In dit gebied zijn verschillende praktijkproeven gestart met hogere waterstanden. Hierbij worden de bodemkwaliteit, de gewasopbrengst, de grondwaterkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen onderzocht. Ook worden de effecten onderzocht van hogere zomerstanden in combinatie met weidevogelbeheer. De provincie betaalt 3,5 ton mee aan het onderzoek, dat duurt tot 2020.

(Advertentie)
(Advertentie)