Recept om ontsnapte varkens te vangen: biks met melk

01 aug 2016 - 13:07

Het wachten is begonnen voor vader Hans en zoon Jurjen Jongsma. Hun twee varkens lopen nu nog rond in het Ketliker Skar bij Nieuwehorne, maar als het aan de Jongsma's ligt, zitten ze maandagmiddag weer achter het hek.

Om de twee beren te vangen, hebben de Jongsma's een emmer met eten neergezet en een vangmand gemaakt. "Biks mei wat molke, dêr binne se gek op." Als de dieren op het eten afkomen, doet een buurman die de plek in de gaten houdt, het hek dicht.

"Mar ja, in baarch is net sa maklik te fangen. Se sizze wol "sa dwers as in baarch" en dat kloppet ek wol", zegt Hans Jongsma. 

"Keapje gjin bargen"

Hij was eigenlijk ook geen voorstander van de varkens, maar zoon Jurjen (17) kon een paar dieren kopen. "Hy hannelet der wat yn. Ik sis wolris dat er net alles keapje moat, mar doe hie er se al kocht", lacht vader Hans.

De twee beren sloegen op de vlucht nadat de Jongsma's de twee vrouwtjes naar binnen hadden gehaald. "Dy hienen jongen krigen en moasten efkes apart. Doe binne dizze twa bargen op syk gongen en útbrutsen", vertelt Jongsma senior. 

Lastig jagen op varkens

"Ik haw wolris op in ko jage, dy krigest maklik in kant op. En kninen ek, mar dy rinne net sa fier. Mar bargen binne lestich. Ast se ien kant op ha wolst, rinne se krekt de oare kant op."

Toch heeft boer Jongsma er alle vertrouwen in dat de varkens weer gevangen worden. "Efkes geduld hawwe, mar dat komt wol klear."

Trefwoorden: 
varkens ontsnapt Nieuwehorne
(Advertentie)
(Advertentie)