Grondruil Terschelling: ruimte voor ondernemer en natuur

23 jul 2016 - 23:08

Op Terschelling heeft een bijzondere ruil van grond plaatsgevonden. De eigenaren van paviljoen De Walvis worden eigenaar van de grond onder hun bedrijf aan het Groene Strand op West-Terschelling. In ruil daarvoor krijgt Staatsbosbeheer grond op De Grië en een eendenkooi. De Grië behoort tot een belangrijk Natura2000 gebied. Het maakt onderdeel uit van het karakteriserende cultuurlandschap van Terschelling met elzensingels en eendenkooien.

Door de jaren heen was het behoud en beheer hiervan teruggelopen. Dat het gebied versnipperd was hielp ook niet mee: Staatsbosbeheer was voor een derde deel eigenaar van de grond, de rest was van verschillende particulieren. Door de overdracht heeft Staatsbosbeheer nu twee derde van de grond in beheer en kan worden gewerkt aan het herstel van De Grië.

(Advertentie)
(Advertentie)