Boeren in actie voor bedreigde akkervogels

18 jul 2016 - 22:53

Een groep akkerbouwers langs de Waddenkust zet de komende tijd in op de bescherming van bedreigde akkervogels. Het gaat dan om soorten zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Het is de bedoeling om de rand van de akkerbouwgebieden aan te pakken. Daar worden dan bloemen geplant. In die rand kunnen de vogels broeden en voedsel zoeken. In provincies als Groningen wordt deze methode al gebruikt met goede resultaten. In Friesland is het Agrarisch Collectief Waadrâne bezig het project op poten te zetten. 

Het grootste probleem is echter het geld. Veel boeren willen meewerken maar er is lang niet genoeg geld beschikbaar. 

(Advertentie)
(Advertentie)