Veel belangstelling voor nieuwe digitale lesmethode Fries

14 jul 2016 - 19:48

Voor de nieuwe digitale lesmethode voor het Fries is veel belangstelling. Dat zegt Wim de Boer. Hij is hoofd onderwijs en taaloverdracht bij de Afûk. "Sûnt maaie binne der al mear as sechtich skoallen dy't de metoade Spoar 8 takom skoaljier brûke sille. Dat betsjut dat der aanst mear as fiiftûzen learlingen mei oan 'e slach sille."

Spoar 8 is de opvolger van de methode StudioF. Die methode was na bijna acht jaar wel aan vernieuwing toe, zegt De Boer. Daarom heeft de Afûk in samenwerking met diverse partners een nieuwe methode ontwikkeld. 

Onderwijzers waren daar vanaf het begin bij betrokken. "De nije metoade is in ferriking foar it Frysk. It Frysk wurdt hip!", zegt onderwijzeres Els Zijlstra, van de onderbouw van basisschool De Librije in Gorredijk. 

(Advertentie)
(Advertentie)