Provincie niet blij met problemen Scharsterrijnbrug

04 jul 2016 - 21:57

De provincie is niet blij met de problemen met de Scharsterrijnbrug. Gedeputeerde Poepjes wil na het reces dan ook in gesprek met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur. De provincie maakt zich vooral zorgen over de volledige beschikbaarheid van onze provincie. Na de problemen bij de bruggen in de Afsluitdijk, was het maandag en zaterdag mis met de brug over de Skarster Rien. Een paar jaar geleden is er stevig gelobbyd om het rijk zover te krijgen dat er geld voor een aquaduct zou komen, maar die plannen zijn in Den Haag gesneuveld.

Volgens gedeputeerde Poepjes kan het niet zo zijn dat er in de provincie grote knooppunten zoals de rotonde bij Joure en de flessenhals bij Harlingen wel aangepakt worden en dat het verkeer dan even later voor een kapotte brug staat. ‘’We moatte derfan op oan kinne dat de brêgen wurkje, want we moatte berikber bliuwe", zo zegt de gedeputeerde.

Gewaarschuwd

Vijf jaar geleden is het Rijk al gewaarschuwd voor de slechte staat van de brug over de Skarster Rien, de minister had deze problemen dan ook kunnen verwachten. Ze zal de minister oproepen om de rijksinfrastructuur op orde te brengen.

(Advertentie)
(Advertentie)