GS kiezen voor windenergieplan Hiddum-Houw

29 jun 2016 - 16:41
Foto: Janny Dijkstra

Gedeputeerde Staten van Fryslân gaan voor het plan van NUON en lokale partners om bij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk 36 megawatt windenergie op te wekken.

Het plan valt binnen de voorwaarden die Provinciale Staten in december 2014 hebben vastgesteld. Het initiatief zal leiden tot vervanging van oude molens en het plaatsen van nieuwe. Daardoor ontstaat in de omgeving een rustiger beeld.

Het plan van "Met-elkaar voor de Wind' krijgt geen meerderheid. Daar gaat het om zes molens die ieder 3 megawatt aan energie opleveren, in totaal dus 18 megawatt. Dat is maar de helft wat nodig is, zeegt gedeputeerde Klaas Kielstra. Daarnaast zorgt het plan van "Met elkaar voor de Wind" voor onduidelijkheid en dat is niet de bedoeling.

De actiegroep "Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband" protesteert tegen beide windmolenparken. De Gouden Halsband is één van de oudste ringdijken van Fryslân. De actiegroep is bang dat de molen te dicht bij de historische dijk komen.

(Advertentie)
(Advertentie)