Omrop Fryslân goed beluisterd bij ontbijt

23 jun 2016 - 12:15
Jacob Stelwagen - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries

Mensen zetten de radio graag op Omrop Fryslân. Dat blijkt uit de nieuwste luistercijfers na de laatste meting van het NLO, het Nationaal Luister Onderzoek. Vooral de luistercijfers van het ochtendprogramma 'Fryslân fan 'e moarn' zijn erg gestegen. Het marktaandeel van het programma met presentator Jacob Stelwagen is in een jaar tijd verdubbeld. Over het algemeen heeft Omrop met een marktaandeel van bijna 20 procent zijn positie als marktpleider in Fryslân verder verstevigen. 

Volgens Jacob Stelwagen komt de stijging bij 'Fryslân fan 'e moarn' vooral door het nieuwe format dat een jaar geleden is ingegaan. "Earst wie it in nijsprogramma en net mear as dat. No soe ik sizze dat it in moarnsprogramma mei romte foar wichtich nijs is. Dat is krekt in wat oare ynstek, dy’t om in oare toan freget en better yn dizze tiid past."

Maar er zijn meer veranderingen, zo zitten er ook andere onderdelen in het programma. " "Der is in kwis en dus mear ynteraksje mei de harkers. Dat jout in oare, lossere sfear. Ek is der minder sprake fan werhellingen fan items en dogge wy safolle mooglik live. Der is mear fariaasje yn ûnderwerpen, dat komt ek troch de kollumnisten en Meunsternimmers, de 'mediawatchers' fan it programma. Dy komme faak mei ûnderwerpen dêr’t oars neat mei dien wurdt. Eins kinst sizze dat it programma dynamysker wurden is en dat krekt dy ekstra dynamyk goed wurket", zo zegt Stelwagen.

(Advertentie)
(Advertentie)