Verkeerssituatie bij 'Hazzeleger' Balk moet veiliger

22 jun 2016 - 15:38
De ferkearssituaasje by 'De Hazzeleger' maot feiliger

Verkeer in Balk moet voorzichtiger rijden in de buurt van de basisschool 'It Hazzeleger'. Ook moet onderzocht worden of er een 'kiss & ride' plek kan komen bij de school. Dat vindt de nieuwe werkgroep verkeersveiligheid, die kijkt naar de veiligheid van de route tussen huis en school. Aan het begin van het jaar heeft de werkgroep een enquête gehouden onder ouders en hun kinderen, daaruit werd duidelijk dat vooral het halen en brengen voor gevaarlijke situaties zorgt.

De situaties bij de Teernstrabrug en de Wilhelminastraat worden ook genoemd als risicoplekken.

De komende tijd wil de werkgroep de verkeersveiligheid verbeteren, door het meten van de snelheid van voorbijrijdende auto's. Dat zullen de leerlingen zelf doen. Ook worden met een drone foto's gemaakt, om de situatie rondom de school beter in kaart te brengen.

(Advertentie)
(Advertentie)