Zorgboerderij Moai Seldsum wil transparante zorg

17 jun 2016 - 11:20

Meer inzicht geven in de veranderingen in de zorg. Dat is het doel van een mini-symposium georganiseerd door zorgboerderij Moai Seldsum in Oentsjerk. Met het symposium wil de zorgboerderij aandacht vragen voor de situatie die is ontstaan nadat in 2015 de wetgeving is veranderd.

De zorgboerderij heeft kritiek op de gemeente Tytsjerksteradiel. Ze vinden dat bij de gemeente de zorgaanvraag over teveel schijven gaat. Zaken duren daardoor langer.

Ook zou de zorg voor bijvoorbeeld mensen die dagbesteding krijgen en een verstandelijke beperking hebben veel transparanter moet en moet de verbinding tussen de samenleving en de zorginstellingen beter worden.

"Ik hoopje dan ek fan herte dat de beliedsbepalers hjoed delkomme op ús iepen dei en by it sympoasium" aldus Attsje de Vries van de zorgboerderij. Bewoners van Moai Seldsum werken in het melkveebedrijf, in combinatie met specifieke zorg.

(Advertentie)
(Advertentie)