Waterschapslasten gaan omhoog

17 jun 2016 - 06:57

De waterschapslasten gaan de komende jaren met gemiddeld 1,2 procent per huishouden omhoog. Een agrarisch bedrijf moet 2,3 procent per jaar meer betalen. Dat staat in het Meerjarenperspectief van Wetterskip Fryslân. De verhoging is nodig om de oplopende kosten te kunnen dekken, zegt het Wetterskip.

De kosten voor onderhoud, beheer en investeringen in het watersysteem stijgen van 86 miljoen euro volgend jaar naar 98 miljoen in 2021. De kosten voor het zuiveren van afvalwater gaan in dezelfde periode van 50 naar 52 miljoen euro per jaar.

Bezuinigen

Het Wetterskip wil de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de waterschapslasten nog verder omhoog gaan. Die bezuinigingen lopen op naar structureel 4 miljoen euro in 2021.

Het Wetterskip denkt kosten te kunnen besparen door onder andere hergebruik van het slib uit de waterzuiveringen en het toepassen van duurzame energie. Om in te spelen op de klimaatveranderingen moet het Wetterskip de komende jaren flink investeren in bijvoorbeeld het ophogen van dijken en kaden en in de renovatie en vervanging van gemalen. Ook gaat er extra geld naar meer waterberging om het water bij felle regenbuien tijdelijk te kunnen vasthouden.

(Advertentie)
(Advertentie)