''Leeuwarden heeft huisvesting vluchtelingen niet op orde"

10 jun 2016 - 22:59
Foto: ANP

De fracties van PALGroenlinks en de ChristenUnie vinden dat de gemeente Leeuwarden de huisvesting van onder andere vluchtelingen en statushouders niet op orde heeft. Uit een brief van de zogenaamde 'regietafel', het overlegorgaan van overheden en het COA, bleek al dat de huisvesting in Friesland niet goed verloopt. Het opvangproces loopt volgens de regietafel achter en gaat te langzaam.

De twee Leeuwarder fracties vinden dat de gemeente te weinig doet met de brief van de regietafel. Zij willen dan ook weten hoe de gemeente op tijd en voldoende opvangplekken zal realiseren voor statushouders, vluchtelingen en andere burgers die in aanmerking komen voor sociale huur.

(Advertentie)
(Advertentie)