Friese kinderen worden het vaakst uit huis geplaatst

06 jun 2016 - 10:51

In Fryslân worden relatief meer kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht geplaatst. De beschermende maatregelen duren ook langer dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het Fries Sociaal Planbureau maakte hier een analyse van. Landelijk gezien wordt 1,2% van de minderjarigen te maken met Jeugdbescherming, in Fryslân is dat 1,4%.

In de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland wonen de meeste kinderen die met Jeugbescherming te maken krijgen. Menameradiel en De Fryske Marren hebben het laagste percentage kinderen met jeugdhulp.

Preventieve maatregelen

Het Rijk en de gemeenten zetten al enige tijd in op preventieve maatregelen, zodat kinderen zo weinig mogelijk uit huis geplaatst te hoeven worden. Dit is niet alleen heel ingrijpend voor de kinderen en hun ouders, maar het kost een gemeente ook heel veel tijd. Fryslân zet daarvoor wijk- en gebiedsteams in. Die moeten op tijd aan de bel trekken bij problemen binnen gezinnen, zodat jeugdhulp op tijd kan ingrijpen.

Trefwoorden: 
Jeugdbescherming
(Advertentie)
(Advertentie)