Lonneke Gerritsma (16) volbrengt Slachtemarathon

04 jun 2016 - 17:06
Lonneke Gerritsma yn petear mei ferslachjouwer Geert van Tuinen - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

"It is slagge!" Dat zei Lonneke Gerritsma (16) toen ze over de finish kwam van de Slachtemarathon. Ze wilde samen met haar vriendin Brecht Osinga meedoen aan de wedstrijd, maar omdat ze nog geen achttien is, mocht dat niet van de organisatie. Daar waren ze erg teleurgesteld over.

Ze mochten echter wel starten bij de eerste groep wandelaars en daarna de tocht in eigen tempo afleggen. Lonneke heeft de eerste helft hardgelopen en de tweede helft gelopen. 

"It is slagge!" Dat sei Lonneke Gerritsma (16) doe't se oer de finish kaam fan de Slachtemaraton. Se woe tegearre mei har freondinne Brecht Osinga  (16) meidwaan oan de wedstriid, mar omdat se noch gjin achttjin is, mocht dat net fan de organisaasje. Dêr wienen se bot teloarsteld oer.

"It woe net mear. It wie te waarm. Mar ik tocht: Omrop Fryslân stiet der aanst, dus ik moat troch!" De Leeuwarder Courant meldt dat ook Brecht Osinga over de finish is gekomen. 

De organisatie van de Slachtemarathon zat met de kwestie in de maag. Bij een volgende editie zullen ze duidelijker melden dat achttien jaar echt de minimumleeftijd is om mee te mogen doen aan de hardloopwedstrijd.

(Advertentie)
(Advertentie)