Samenwerken lokale ondernemers bij bouw asielzoekerscentra

03 jun 2016 - 15:06

Het COA wil meer samenwerken met lokale ondernemers bij de bouw van asielzoekerscentra. De Europese regelgeving houdt dat tot nu toe tegen, maar het Centraal Orgaan voor Asielzoekers is druk bezig met zoeken naar “mazen in de wet” om veel meer vanuit de gemeenten waar de opvang wordt gebouwd het werk te laten doen. Dat is goed voor de lokale economie en dus het draagvlak en vertrouwen van de gemeenschap, zegt Henk Wolthof van het COA Noord.

In Dokkum wil de gemeente proberen de bouw ook meer vanuit de eigen gemeenschap te regelen. Volgens Wolthof is dat ook de reden van de vertraging van de komst van het AZC daar.

Traag systeem

Burgemeester Tjeerd van der Zwan maakt zich wel zorgen over de vertraging van de bouw van centra in Fryslân. Volgens hem ligt dat aan het trage systeem bij het landelijke COA. In Heerenveen staan ze in de startblokken om te beginnen met de bouw, maar het COA in Rijswijk neemt nu al anderhalve maand de tijd om te zien of de afspraken die zijn gemaakt tussen het COA Noord en de gemeente wel kloppen en financieel wel in orde zijn. 

Duurt te lang

Dat duurt allemaal veel te lang volgens Van der Zwan en is niet goed voor het draagvlak in de bevolking. Hij vindt dat de landelijke organisatie veel meer moet luisteren naar de lokale mensen en doortastender moet zijn. De gemeenten zijn volgens hem niet de beperking, maar het Centraal Orgaan Asielzoekers zelf. Als alles goed gaat kan Heerenveen in december open, maar dan moet ook niets meer tegenzitten moet het COA vrijdag groen licht geven. 

Helft volbracht

In Fryslân is. als alle AZC’s die nu worden gebouwd of zijn uitgebreid de helft van de taakstelling volbracht. Op papier lijkt Fryslân op koers richting de taakstelling van de opvang voor 7500 asielzoekers. Maar dan moeten een aantal gemeenten intenties van een AZC nog wel omzetten in concrete plannen.

De AZC’s die nu in aanbouw zijn of worden uitgebreid: Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Balk, Harlingen, Burgum en Dokkum. 

Overzicht

Als een gemeente een besluit neemt om mee te werken aan de vestiging van een AZC, is dat er dus niet zomaar een paar maand later. En dat terwijl er keer op keer gezegd wordt dat de nood hoog is. Wat is de stand van zaken wat betreft de AZC's die nu gepland zijn in Friesland? Een overzicht:

Rijs en Balk

De kwestie van grootschalige opvang van vluchtelingen begint een kleien twee jaar geleden na een lange tijd weer de spelen in Friesland, wanneer de gemeente De Fryske Marren het verzoek van het COA naar buiten brengt om asielzoekers op te vangen in Rijs. Dorpsbewoners verzetten zich fel als zij horen dat het om 500 mensen gaat en het plan gaat niet door. De gemeente moet terug naar de tekentafel. Want het COA blijft behoefte houden aan opvangplaatsen en benadert her en der gemeenten met de vraag om te helpen. In maart 2015 komt na een gemeentelijk onderzoek een stuk grond aan de Wijckelerweg bij Balk in beeld voor de vestiging van een AZC met plaats voor 500 mensen. De raad van De Fryske Marren besluit in augustus unaniem om met die locatie en dat aantal mensen akkoord te gaan. We zijn nu tien maanden verder en er wordt op dit moment volop gebouwd in Balk. De planning is dat de eerste mensen er in augustus in kunnen: een jaar na het besluit.

Sneek
In juni 2015 komt de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân met het plan naar buiten voor een AZV in de wijk Noorderhoek in Sneek. Daar zouden voor een periode van vijf jaar 600 mensen opgevangen moeten moeten worden. Het plan is vervolgens om begin 2016 de deuren te openen. Zo snel gaat dat niet. De raad stemt in met het plan, maar een omgevingsvergunning is er niet eerder dan april van dit jaar. Op dit moment wordt er gebouwd en de verwachting is dat het AZC in septimber: meer dan een jaar nadat de wijkbewoners te horen kregen dat zij nieuwe buren krijgen.

Dokkum
Begin september 2015 maken burgemeester en wethouders van Dongeradeel bekend dat zij willen meewerken aan een AZC voor 600 mensen.Dat zou moeten verrijzen aan de Parklaan, op de plek waar tussen 1996 en 2006 ook al een asielzoekerscentrum stond. Na de zomer van 2016 moeten de eerste mensen er terecht kunnen. Maar het wil in Dokkum niet zo vlotten. De gemeenteraad gaat wel akkoord, maar wil dat locale ondernemers bij de bouw worden betrokken. Omdat zoiets moeilijk te regelen is, is de opening van het AZC uitgesteld, naar begin 2017. Dat zou dan anderhalf jaar na het bekend maken van de plannen zijn.

Burgum
Het bestaande AZC in Burgum moet van 450 plaatsen groeien naar een opvangcentrum voor 600 mensen, maken de gemeente Tytsjerksteradiel en het COA mid september 2015 bekend. De noodopvanglocatie moet begin 2016 klaar zijn, vooruitlopend op de verbouw van het bestaande AZC in 2017. De raad stemt er mee in. Op dit moment wordt er in Burgum gewerkt aan de uitbreiding.

Heerenveen 
September 2015 is een drukke maand als het gaat om plannen voor AZC's die bekend worden gemaakt, want ook de gemeente Heerenveen maakt bekend dat de raad akkoort is met het plan voor een AZC met plaats voor 600 mensen, voor een periode van op zijn minst tien jaar. Later wordt duidelijk dat het moet komen op de hoek van de K.R. Poststraat en De Wagenmaker in Heerenveen. Het is de bedoeling dat de deuren eind 2016 openen. De raad stemt in, tientallen mensen geven zich op als vrijwilliger en dan is het even stil. Tot kortgeleden burgemeester van der Zwan van Heerenveen zijn frustratie uit over het contact met het hoofdkantoor van het COA in Rijswijk. Dat zou ineens andere voorwaarden stellen aan de bouw van het AZC. Dat geschil lijkt de plannen te dwarsbomen, maar het wordt uitgepraat en de overeenkomst tussen beide partijen wordt getekend. Het is nog altijd het plan dat de eerste mensen er voor de kerst kunnen worden opgevangen.

Drachten
Drachten heeft al jaren AZC voor 460 mensen. Daar al gewerkt aan uitbreiding naar 600 plaatsen, als in oktober 2015 bekend wordt dat er nog meer opvangplaatsen komen: het AZC groeit naar een vestiging met ruimte voor 800 mensen. Het COA moet er grond voor aankopen, maar burgemeester en wethouders zeggen dat ze er aan willen meewerken. Op dit moment wordt er volop gewerkt op het terrein van het AZC, net buiten Drachten.

Leeuwarden 
Nu de nood hoger wordt en vluchtelingen worden opgevangen in sporthallen, kan de hoofdstad van Friesland niet achterblijven. De gemeente Leeuwarden maakt in januari 2016 bekend dat er plannen zijn voor een AZC aan de Snekertrekweg, in het eerdere postsorteercentrum. Er komt ruimte voor 600 mensen, voor een periode van tien jaar. De raad stemt met een ruime meerderheid voor het plan. Het moet na de zomer klaar zijn.

 
Harlingen

Nog maar kort geleden, in maart, komt het college van Harlingen met het plan voor een AZC op het Balklandterrein, voor maximaal 300 mensen. Het zou er maximaal tien jaar moeten staan en het moet begin volgend jaar de deuren openen. Vorige week is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan. De raad wil wel dat er een onderzoek komt naar de veiligheid. En omwonenden moeten goed op de hoogte worden gehouden.

mar koart lyn, yn maart, komt it kolleezje fan Harns mei it plan foar in AZC op it Balklandterrein, foar maksimaal 300 minsken. It soe der maksimaal tsien jier stean moatte en it moat begjin takom jier iepen. Ferline wike is de gemeenteried akkoart gien mei it plan. De ried wol wol dat der in ûndersyk kom nei de feiligens. En omwenners moatte goed op de hichte hâlden wurde.

(Advertentie)
(Advertentie)