"Opheffing hulp TinZ aan dementen is kwalijke zaak"

01 jun 2016 - 21:30
Foto: ANP

Netwerk TinZ voor hulp aan dementen houdt op te bestaan en Alzheimer Nederland is daar niet blij mee. De 'case-managers' van TinZ helpen dementen aan goede zorg.

Het opheffen van TinZ heeft te maken met de wijze van financieren. De Nederlandse zorgautoriteit, de NZA, en de verzekeraars dringen er bij zorgverzekeraar De Friesland op aan de rol van de wijkverpleegkundige verder uit te breiden. De 'case-managers' worden dan overbodig en dat betekend het einde van TinZ met ingang van 1 januari.

Volgens voorzitter Loek Punt van Alzheimer Nederland is de nieuwe ontwikkeling niet goed. Hij is bang dat de mensen steeds te maken krijgen met nieuwe gezichten. Bovendien dreigt veel kennis te verdwijnen. De 'case-manager' weten de weg goed te vinden bij alle organisaties en kunnen zo de juiste hulp vinden en bieden. Voor de patiënten is het ook niet goed, zegt Punt. 'Zij en de familie moeten nu opnieuw wennen aan een persoon die hulp moet organiseren'.

Volgens Roelof Jonkers van de KwadrantGroep, een van de partners binnen TinZ, gaat de kennis niet verloren. Jonkers wil TinZ omzetten naar een kennisnetwerk dat wijkverpleegkundigen moet ondersteunen bij het werk. Zo moet de zorg voor mensen met dementie verder worden verbeterd.

Dat is de insteek van De Friesland Zorgverzekeraar. De kwaliteit moet op zijn minst gelijk blijven, zegt de manager Zorg en Gezondheid Edwin Frenay van 't Veen. De Friesland wil de wijkverpleegkundigen zo gauw mogelijk bijspijkeren. 'Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat weten we. Daarom vragen we de hulp ook van TinZ', zegt Frenay van 't Veen.

TinZ stopt met ingang van 1 januari volgend jaar. Tot die tijd veranderd er eerst niets. Zo als het er nu uitziet, gaan er geen banen verloren. Al het personeel is gedetacheerd bij TinZ. Zij gaan allemaal terug naar hun oude werkgevers.

TinZ hâldt op mei yngong fan 1 jannewaris takom jier. Oant dy tiid feroaret der foarearst neat. Sa't it no liket, gean der gjin banen ferlern. Al it personiel is detasjearre by TinZ. Sy gean allegearre werom nei harren âlde wurkjouwers.

Trefwoorden: 
TinZ dement case-manager
(Advertentie)
(Advertentie)