"Betrek streek bij aanleg nieuw gemaal Vijfhuizen"

30 Mei 2016 - 23:00

De streek moet goed betrokken worden bij de aanleg van het nieuwe gemaal bij Vijfhuizen en het verkwelderen van een stuk buitendijks land in Ferwerderadiel. Dat vindt bestuurslid Marian Jager-Woltgens van Wetterskip Fryslân en er zijn maandag afspraken over gemaakt. Verkwelderen betekent dat het land achter de zomerdijk weer deels aan de zee wordt 'overgegeven'.

Het nieuwe gemaal riep nogal wat discussie op. Daardoor dreigde het 14 miljoen kostende project niet van de grond te komen. De commissie die de plannen heeft voorbereid, is erg belangrijk geweest voor het weer nieuw leven in blazen van de plannen. De leden van de commissie gaan nu als klankbordgroep contact houden met de streek. 

De klankbordgroep moet er bovendien voor zorgen dat er snel zicht komt op de mogelijke problemen bij de uitvoering van het project. Het project van 14 miljoen euro kwam eerst maar moeilijk op gang door verzet uit de streek. De Raad van State haalde op een gegeven moment een streep door de plannen en ook de gemeentelijke politiek was kritisch. 

(Advertentie)
(Advertentie)