Wethouder van Tytsjerksteradiel sloopt toiletten

30 Mei 2016 - 22:45

Door twee toiletten te slopen gaf wethouder Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel maandagavond het startsein voor de renovatie van de sportaccommodatie in Oentsjerk.

De accommodatie van de plaatselijke beheersstichting was erg verouderd, maar krijgt nu in fases een grote opknapbeurt. Zo komen er nieuwe toiletten en douches en een nieuwe kantine met een bordes. Door de inzet van vrijwilligers blijven de kosten leeg: 3 ton.

Het enthousiasme in Trynwâlden voor de renovatie is groot. Dat sloeg over op de slopende wethouder. Hij zou eerst maar éen wc slopen, maar vond het zo leuk dat hij direct doorpakte met nog een wc.

De wethouder was vooral enthousiast vanwege de zelfredzaamheid in Trynwâlden. Een paar jaar geleden dreigde de beheerstichting van de sportaccommodatie nog failliet te gaan en nu wordt het complex in fasen over kop gehaald en weer helemaal up-to-date gebracht door vooral vrijwilligers. Bij die vrijwilligers zitten ook diverse professionele krachten uit de bouw, architectuur en installatietechniek. Bij het werk worden zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven ingeschakeld.

Volgens wethouder Fokkema redden de vrijwilligers op die wijze de sport in Trynwâlden. Dat is niet voor het eerst, want zwembad De Sawn Stjerren in Gytsjerk draait ook voor een deel op de inzet van vrijwilligers.

De kantine van de sportaccommodatie wordt in 2017 als laatste volledig gerenoveerd. Bij de kantine komt een bordes dat over de sportvelden uitkijkt en er komt een nieuwe ingang. De kantine moet zo uitgroeien tot de ‘huiskamer van sportend Trynwâlden’, zegt woordvoerder Fiona Boonstra van Stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentsjerk.

het sportcomplex heeft ook nog wensen, want het kunstgrasveld voor de kantine is aan vervanging toe. Omdat Tytsjerksteradiel ook kunstgrasvelden moet vervangen in Burgum en Hardegarijp wil wethouder Fokkema proberen om dat ook in Oentsjerk te doen. Waarschijnlijk gebeurt dat in 2017sje wurdt yn 2017 as lêste folslein renovearre. By de kantine komt in bordes dat oer de sportfjilden útsjocht en der komt in nije yngong. De kantine moat sa útgroeie ta de 'húskeamer fan sportend Trynwâlden', seit wurdfierder Fiona Boonstra fan Stichting Behearskombinaasje Sportkompleks Oentsjerk.

It sportkompleks hat ek noch winsken, want it keunstgersfjild foar de kantine is oan ferfanging ta. Omdat Tytsjerksteradiel ek keunstgersfjilden ferfange moat yn Burgum en Hurdegaryp wol wethâlder Fokkema besykje om ek dat yn Oentsjerk 'mei te nimmen'. Nei alle gedachten bart dat dan yn 2017.
 

(Advertentie)
(Advertentie)