Gemeenten willen één grote woningmarktregio in Friesland

30 Mei 2016 - 15:37

De 24 Friese gemeenten willen dat Friesland één woningmarktregio wordt. Zo kunnen de uitdagingen in de sociale huursector beter worden aangepakt. Daarom hebben de gemeenten nu in samenwerking met de corporaties en huurdersorganisaties een voorstel daarover aan de minister gestuurd. Fryslân maakt als eerste regio in Nederland zo'n stap.

De nieuwe Woningwet geeft aan dat vanaf 1 juli Nederland moet worden verdeeld in regionale gebieden met in ieder geval honderdduizend huishoudingen.

Sterkere lokale binding

De indeling is bedoeld om de lokale binding van corporaties sterker te maken. Een corporatie mag vanaf 1 juli nog maar in één gebied actief zijn.

"Een woningmarktregio is het beste voor de sociale huursector"

De gemeenten hebben in overleg met de Friese woningcorporaties en de grote huurdersorganisatie nagedacht over een geschikte indeling van Friesland. Van de mogelijke alternatieven is de conclusie getrokken dat het voorstel voor een woningmarktregio het meeste recht doet aan de uitdagingen van de sociale huursector.

Corporaties van buiten Friesland

In de gemeenten Terschelling en Ooststellingwerf is het grootste deel van de sociale huurwoningen in bezit van corporaties van buiten de provincie Friesland. De Friese gemeenten vinden dat er een uitzondering moet worden gemaakt, zodat ook in de toekomst corporaties daar kunnen investeren in uitbreiding.

(Advertentie)
(Advertentie)