"Openbare aanbesteding Leeuwarden niet volgens de regels"

30 Mei 2016 - 15:18

De gemeente Leeuwarden heeft bij openbare aanbestedingen waarschijnlijk jarenlang in strijd met de regels gehandeld. Dat zegt fractievoorzitter Hilde Tjeerdema van D66 in de Leeuwarder gemeenteraad. De partij heeft daar veel klachten over gekregen. Naar aanleiding daarvan heeft D66 burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.

Tjeerdema is er nog het meest van geschrokken dat de gemeente Leeuwarden nutsbedrijven bij grondwerk in de stad jarenlang verteld zou hebben welke aannemer zij daarvoor moesten inschakelen.

"Dat is volgens mij in strijd met de regels. Andere bedrijven krijgen zo geen eerlijke kans.", zegt Tjeerdema. De gang van zaken bij de aanbestedingen geeft  de indruk van 'vriendjespolitiek', maar D66 heeft tot nu toe geen bewijs dat een ambtenaar of bestuurder er ook persoonlijk van heeft geprofiteerd.

Tjeerdema heeft eerder de indruk dat er in het verleden onvoldoende contrôle was op de aanbestedingsprocedures. De eerste klachten over de aanbestedingsprocedures dateren uit 2011. De procedure is in 2014 aangepast.

Net als D66 vindt ook de VVD dat er gedegen onderzoek moet komen naar de aanbestedingsprocedures bij de gemeente. De VVD is teleurgesteld in de reactie van het college van b. en w. zou vervolgonderzoek niet nodig zijn. De VVD is het daar principieel niet mee eens. "Het gaat om een goede besteding van overheidsgeld en om eerlijke concurrentie. Er mag bij de burger geen twijvel over bestaan dat de aanbesteding en inkoop bij de gemeente Leeuwarden niet eerlijk gaat.", zegt gemeenteraadslid Harry Bevers van de VVD.

(Advertentie)
(Advertentie)