"Roer moet om bij NHL om kwaliteit te verbeteren"

28 Mei 2016 - 20:05

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) kampt al jaren met een kwaliteitsprobleem. Dat schrijft het college van bestuur van de Leeuwarder hogeschool in een internerne memo die naar de Leeuwarder Courant is uitgelekt. De onderwijscultuur in de organisatie is niet ingesteld op de snelle veranderingen, staat in het document. Het roer moet om. Voorzitter van het college van bestuur, Willem Smink, zegt dat hij de lat hoger wil leggen. 

Er wordt steeds meer gelet op hoe we tegenover collega-hogescholen staan. Iedereen probeert de kwaliteit te verhogen, aldus Smink.

Studenttevredenheid
Smink vervolgt zijn verhaal met het feit dat de studenten op dit moment een 7.5 voor hun tevredenheid geven, maar ook andere scholen zijn gestegen. Als de NHL niets doet, dan blijven ze achter op de anderen. Daar moet dus de ambitie in en daarom zijn de maatregelen aangekondigd.

Beter luisteren
"We vragen van docenten om studenten meer te betrekken bij het onderwijs. Om vaker met ze in gesprek te gaan. Om beter te luisteren naar wat hun klachten en opmerkingen zijn, en hoe ze denken dat het beter kan.

Kantine
De kwaliteit van het eten in de kantine is een punt. En studenten vinden ook dat er niet genoeg studiefaciliteiten zijn. Het internet had te weinig capaciteit en dat is nu veranderd."

Fusie met Stenden
De NHL heeft plannen om met de Leeuwarder hogeschool Stenden te fuseren. In de eerste plannen had dat in september al gemoeten, maar dat zal nu waarschijnlijk niet meer lukken. De medezeggenschapsraad van de NHL buigt zich er nu over. "Ik verwacht dat we in de komende twee weken instemming krijgen van de medezeggenschapsraad", zegt Smink.

(Advertentie)
(Advertentie)