EU: "Boeren, produceer minder melk"

26 Mei 2016 - 18:19

Europees Commissaris Hogan van landbouw wil de komende tijd proberen om met boerenorganisaties afspraken te maken over het vrijwillig minder produceren van melk. Zo'n afspraak is volgens de boerenorganisaties nodig om de lage melkprijs weer iets omhoog te krijgen. Die melkprijs ligt nu gemiddeld al langer dan een jaar op 28 cent en dat is voor veel boeren onder de kostprijs.

Het plan om vrijwillige afspraken te maken over minder melk komt een dik jaar na het afschaffen van het melkquotum. Hierdoor lag de melkproductie de eerste maanden van dit jaar meer dan 7 procent hoger dan in 2016.

Geen nieuw melkquotum

De Europese politiek wil daarentegen geen nieuw melkquotum. Europarlemintariër Jan Huitema - zelf ook melkveehouder - is sceptisch over de kans van slagen voor een plan om vrijwilliger minder melk te produceren. Huitema denkt dat lang niet alle Europese landen hieraan mee zullen doen en dan heeft zo'n plan weinig kans van slagen.

Rusland moet weer open

Europarlemintariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA voelt meer voor een tijdelijk verplichte maatregel om minder melk te produceren. Die korte periode - mevrouw Schreijer denkt aan een maand of drie - zou dan gebruikt moeten worden om de markt voor zuivelproducten te verbeteren. Ze vindt dat de Europese Commissie er in elk geval voor moet zorgen dat de export naar Rusland snel weer op gang komt.  De Russische grens ging in 2014 dicht voor Europese agrarische producten en dat is één van de oorzaken van de lage melkprijs van nu.

Rusland was voor 2014 nog goed voor 25 % van de agrarische export. Europarlemintariër Annie Schreijer - van het CDA - vindt daarom dat de Europese Commissie of Nederlandse regering ervoor moet zorgen dat de Russische grens snel weer open gaat voor zuivel en vlees uit Nederland. 

Landbouwtop

Op de Europese landbouwtop van juni - en dat is nog onder Nederlands voorzitterschap - moet duidelijk worden of er ook zo'n Europese afspraak voor vrijwillige melkreductie komt. Op een hoorzitting in het Europees Parlement over de melkcrisis waren vertegenwoordigers van boerenorganisaties heel duidelijk over de gevolgen van de melkcrisis. Volgens de Spaanse boerin Isabel Villalba komen veel boeren van haar coorperatie steeds verder in de schulden. Ook uit andere Europese landen komen steeds meer berichten van boeren die opgehouden zijn met boeren of alleen kunnen boeren als ze bijgestaan worden door een partner met goede baan.

(Advertentie)
(Advertentie)