UPDATE: Afsluitdijk na storing weer open voor verkeer

26 Mei 2016 - 16:32
File op de Ofslútdyk - Foto: Frits Mostert

Na een korte storing aan de Stevinsluizen kan het verkeer weer over de Afsluitdijk. Door de storing stond het autoverkeer voor een korte tijd vast in de richting van Noord-Holland. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe de storing precies is ontstaan. Het is de vierde keer sinds het begin van deze maand dat er een storing is in de brug van de Afsluitdijk. Het verkeer werd door de ANWB gevraagd om over de A6 via de polder te rijden.

Nei in koarte steuring oan de Stevinslûzen kin it ferkear wer oer de Ofslútdyk. Troch de steuring stie it autoferkear koarte tiid fêst yn de rjochting fan Noard-Hollân. In wurdfierder fan Rykswettersteat kin noch net sizze hoe't de steuring krekt ûntstean koe. It is de fjirde kear sûnt it begjin fan dizze moanne dat der in steuring is yn de brêge fan de Ofslútdyk. It ferkear waard troch de ANWB frege om oer de A6 fia de polder te riden.

Trefwoorden: 
Stevinsluizen Afsluitdijk
(Advertentie)
(Advertentie)