Amateurtoneelprijzen uitgereikt in De Lawei

28 apr 2016 - 21:50

In De Lawei in Drachten zijn donderdag de prijzen uitgereikt voor de amateur toneelverenigingen in Friesland. Jarenlang was de wedstrijd het hoogtepunt van de slotavond van Stichting Amateurtoneel Fryslân (STAF), maar dit jaar hebben ze het wat anders aangempakt. Er zijn ook prijzen uitgereikt in categoriën zoals het grootste jonge talent en de beste muziek.

Want terwijl het aantal toneelverenigingen dat lid is van STAF groeit, neemt het aantal deelnemers aan de wedstrijd juist af. In 1994 waren het er bijna 100 en dit jaar maar 48.

De organisatie hoopt dat de nieuwe opzet het tij zal keren.

Grootste winnaar van de avond was 'Rjocht en Sljocht' uit Tijnje. Ze wonnen de wedstrijd, gedeelde eerste plaats met het Fries gezelschap uit Arum. Het toneelgezelschap uit Tijnje kreeg ook een prijs voor de beste muziek.

De meest bijzondere voorstelling kwam uit Wergea en was van Halbertsma. De prijs voor het grootste jonge talent werd gedeeld door Chantal Sinnema uit Tijnje en Lydia de Groot uit Rottevalle. De prijs voor beste vormgeving ging naar OKK uit Hempens. De prijs voor beste techniek ging naar 'Jounswille' uit Augustinusga.

(Advertentie)
(Advertentie)