"Ekstra sneltrein Grins-Ljouwert yn gefaar"

26 apr 2016 - 09:27
De trein fan Arriva

Feanwâlden is bang dat er flink bezuinigd moet worden op de plannen voor het stationsgebied in het dorp, omdat de herinrichting van Damwâld, De Falom en Feanwâlden dik acht ton gaat kosten. De gemeente wil dat tekort uit de plannen voor het stationsgebied halen. Dat zou kunnen betekenen dat de extra sneltrein niet doorgaat.

Dorpsbelang wil dat de gemeente de plannen met minimaal in maand uitstelt, zodat er nog met het kan worden overlegd. De gemeenteraad praat dinsdagavond over de herinrichtingsplannen.

Brandbrief

Dorpsbelang heeft nu een brandbrief naar de gemeente gestuurd. De belangrijkste zorgen over de gevolgen van de bezuiniging op de herinrichting van het stationsgebied zijn dat de functies binnen het trasferium niet tot zijn recht komt; dat het ingrijpende consequenties kan hebben voor de komst van de extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen en dat er een onevenredig groot beslag gelegd wordt op het geld dat nodig is om in Feanwâlden een volwaardig stationsgebied/transferium te maken.

Vragen aan de raad

Dorpsbelang vraagt van de gemeenteraad dat ze het besluit over de herinrichting met minimaal een maand uitstellen. In die periode moet er duidelijkheid komen over de financiering van de herinrichting en de gevolgen daarvan voor het stationsgebied. Ook willen ze dat de Klankbordgroep - die meedenkt over de herinrichting van de dorpen - bijgepraat wordt over de veranderingen in de plannen. Het laatste punt uit de brief is dat de raadsleden gevraagd worden aanwezig te zijn bij de besprekingen.

(Advertentie)
(Advertentie)