"Oandielhâlders moatte aksje ûndernimme by Caparis"

20 apr 2016 - 17:49

De aandeelhouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen bij Caparis vindt Jan van Olffen, Leeuwarder raadslid voor Verenigd Links. De sociale werkvoorziening zit weer in een bestuurlijke crisis. De ondernemingsraad spreek van een angstcultuur en zegt dat ze verscheidene keren tevergeefs hebben aangeklopt bij de acht gemeenten die aandeelhouder zijn. Ook heeft de raad van commissarissen de kandidaat van de ondernemingsraad geweigerd als lid van de raad.

Bestuurlijke problemen

Wethouder Sjoerd Feitsma uit Leeuwarden, de grootste aandeelhouder van Caparis, zegt dat de ondernemingsraad in reguliere bijeenkomsten nooit een signaal gegeven heeft over een angstcultuur en wil er niet op reageren. Hij vindt dat de ondernemingsraad het met de raad van commissarissen moet oplossen. Voorzitter daarvan is Robert Veenstra, oud-directeur van SC Heerenveen en Stenden University.

Twee directeuren zijn op non-actief gesteld door de nieuwe directeur Ben Gerrits. Waarom dat zo is, is niet duidelijk. Er wordt gesproken over 'onregelmatigheden'. Jan van Olffen vindt dit ook een rare zaak en zal schriftelijke vragen stellen aan het college van B en W uit Leeuwarden over de gang van zaken en wat de aandeelhouders er mee zullen doen. Volgens hem moet er nu worden ingegrepen omdat het om mensen gaat in een kwetsbare positie die een onzekere toekomst hebben door bezuinigingen en reorganisaties.

Eerder waren er ook al bestuurlijke problemen bij Caparis. In 2013 stapte directeur Wilco de Vreeze op vanwege belangenverstrengelingen. Vorig jaar stapten vier commissarissen op. Alleen Robert Veenstra bleef zitten en is nu voorzitter van de raad van commissarissen.

(Advertentie)
(Advertentie)